Oudercommissie

Volgens de wet- en regelgeving dient elk gastouderbureau een oudercommissie te hebben. Ook wij hebben een oudercommissie.

Onze oudercommissie stelt zich ten doel de belangen van de gastkinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen.

De oudercommissie adviseert ons gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd.

De oudercommissie komt 2 x per jaar bijeen. Tijdens deze halfjaarlijkse vergaderingen worden eventuele adviesaanvragen van ons behandeld en worden adviezen uitgebracht.