Wil je gastouder worden?

• je bent 18 jaar of ouder

• je hebt een diploma van een erkende opleiding

• heb je een buitenlands diploma, dan moet je erkenning aanvragen van je buitenlandse opleiding

• je hebt een geregistreerd en geldig certificaat voor kinder-EHBO

• je hebt een verklaring omtrent het gedrag VOG (dit geldt ook voor volwassen huisgenoten, evt. stagiaires, vrijwilligers en structureel aanwezigen

• je staat ingeschreven in het personenregister kinderopvang (dit geldt ook voor volwassen huisgenoten, evt. stagiaires, vrijwilligers en structureel aanwezigen)

• je staat ingeschreven bij een gastouderbureau dat is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang LRK (je mag je inschrijven bij meerdere gastouderbureaus, maar je mag geen gastouder zijn van je eigen gastouderbureau)

• je kent en werkt volgens het pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van het gastouderbureau

• je opvanglocatie voldoet aan de inrichtingseisen voor een gastouderopvang

• je spreekt Nederlands tijdens de opvang

• als je gastouder bent op een plek waar vooral Fries of een streektaal wordt gesproken, mag je ook deze taal spreken

• als de situatie vraagt om een andere taal (bijvoorbeeld tijdelijke opvang van expatkinderen) mag je ook een andere taal dan Nederlands spreken

Gastouderbureau All Kidz Nederland staat inmiddels al meer dan 10 jaar bekend als een gastouderbureau waar dienstverlening, persoonlijke aandacht en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Dit, in combinatie met ons zeer aantrekkelijke bemiddelingstarief van € 37,50 per maand per gezin (ongeacht het aantal kinderen en het aantal opvanguren), heeft er voor gezorgd dat wij kunnen spreken van een enorm succes.

Vraag informatiepakket aan