Geschillencomissie

Gastouderbureau All Kidz Nederland is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.
Alle houders van kinderopvangcentra en gastouderbureaus zijn volgens de wet kinderopvang verplicht vanaf 1 januari 2016 geregistreerd te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Contactgegevens:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl
Tel.: 070-3105310
Maandag tot en met vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur