Klachten

Gastouderbureau All Kidz Nederland doet haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding van en tussen gast- en vraagouders zo goed mogelijk te laten verlopen. Hierbij worden de wensen van zowel vraag- als gastouders zo goed mogelijk in kaart gebracht. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen gastouders en gastouderbureau All Kidz Nederland, vraagouders en gastouderbureau All Kidz Nederland of tussen gast- en vraagouders onderling over de bemiddeling en begeleiding in de opvang.

Als er een situatie ontstaat waarin er sprake is van een klacht bevelen wij aan om de klacht eerst te bespreken met degene tegen wie de klacht zich richt. Wellicht kan in een gesprek dan tot een oplossing worden gekomen. Als er sprake is van een verschil van mening tussen een gastouder en vraagouder kan altijd de hulp van All Kidz Nederland worden ingeroepen. Er wordt dan op zeer korte termijn een gesprek gepland.

Als praten met degene tegen wie de klacht zich richt niet (meer) lukt dan kan een klacht worden ingediend bij de externe klachtencommissie.