Privacy

Print Friendly, PDF & Email

All Kidz Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en tranparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. All Kidz Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Klik hier voor de Privacy Policy van All Kidz Nederland