Wet- en regelgeving

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. De Rijksoverheid heeft daarom kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen zijn onderdeel van de wet- en regelgeving.

Alle ondernemers in de kinderopvang dienen zich uiteraard te houden aan de Nederlandse wetgeving. Te beginnen met de Wet kinderopvang, inclusief de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. Daarnaast zijn ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet van Dam veel toegepaste wetten in de kinderopvang.

Wet kinderopvang

Steeds meer ouders die werken of studeren brengen hun kinderen naar een kinderdagverblijf, BSO of gastouder. De opvang moet kinderen een warme en veilige plek bieden waar ze spelenderwijs kunnen werken aan persoonlijke en sociale ontwikkeling.

De Wet Kinderopvang verplicht een kinderdagverblijf, BSO, gastouderbureau en gastouders te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen.

Ook zijn ze verplicht ouders te informeren over het beleid dat in de opvang wordt uitgevoerd. Via regelmatige inspecties wordt het kwaliteitsniveau gecontroleerd. Kinderopvangcentra, gastouderbureaus en gastouders die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen. Als je kind bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie is ondergebracht, vergoedt de overheid een deel van de kosten.

Voor meer informatie kun je terecht op:

Wet kinderopvang

Landelijk register kinderopvang

All Kidz Nederland is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder registratienummer 783230497. Zie onderstaande link:

Registratie All Kidz Nederland

In het LRK worden o.a. alle gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

Door in het LRK te kijken kun je vaststellen of je gastouder al geregistreerd is. Mocht je gastouder nog niet in het LRK staan, dan adviseren wij je om bij je gastouder zelf of bij ons gastouderbureau te informeren naar de voortgang van de aanvraag en de registratie van je gastouder.

Voor meer informatie kun je terecht op:

Ga naar LRK