Organisatie Informatie

All Kidz Nederland is een landelijk opererend gastouderbureau dat vanaf 9 augustus 2010 staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en daardoor voldoet aan de wettelijke eisen, zoals vermeld in de Wet Kinderopvang.

All Kidz Nederland is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.
Ook zijn wij lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Tevens zijn wij aangesloten bij BOinK – Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang.

De beoogde startdatum van All Kidz Nederland was 1 september 2010; de datum dat de website het levenslicht zou zien, de promotiecampagne in de provincie Flevoland van start zou gaan en alle andere noodzakelijke voorbereidingen zouden zijn getroffen.

Echter, nog voor de beoogde startdatum hadden zich al diverse gast- en vraagouders bij All Kidz Nederland ingeschreven.

Een persoonlijke benadering staat bij All Kidz Nederland voorop! Met iedere nieuwe gast- en vraagouder wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk kennismakings-/intakegesprek. Daarnaast vindt 1 maal per jaar bij de gastouder een risico-inventarisatie plaats en wordt er een evaluatiegesprek gehouden. Ook wordt bij de vraagouders geïnventariseerd hoe zij de opvang van hun kind/kinderen ervaren.