Brancheorganisatie Kinderopvang

Gastouderbureau All Kidz Nederland is aangesloten bij Brancheorganisatie Kinderopvang.

Brancheorganisatie Kinderopvang is de organisatie die de belangen van ondernemers in de kinderopvang behartigt en vertegenwoordigt. Onder kinderopvang verstaan zij: dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Met ruim 1.000 leden die 80 procent van de omzet in de kinderopvang vertegenwoordigen, zijn zij de grootste belangenbehartiger voor kinderopvang in Nederland.

Waar staan zij voor?
Wat is belangrijker dan de toekomst van onze kinderen? Een goede jeugd vormt de basis hiervoor. Daarom moeten kinderen kunnen opgroeien in een veilige, plezierige en geborgen omgeving. Een omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen op verschillende gebieden. Waar ze kansen krijgen om hun leefwereld te verrijken. En waar ze spelenderwijs worden uitgedaagd. Dat is waar kinderopvang voor staat: spelend leren en lerend spelen.

Brancheorganisatie Kinderopvang zet zich in voor een sector die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de toekomst van onze kinderen en daarmee aan de toekomst van ons land. Zij zorgt voor een sterke positie van ondernemers in de kinderopvang, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in kwaliteit. Als sterke, zelfbewuste brancheorganisatie voert zij een professionele lobby voor de sector, is zij een krachtige en betrouwbare gesprekspartner voor stakeholders en een deskundige adviseur voor leden. Brancheorganisatie Kinderopvang staat voor kwaliteit, professionaliteit, continuïteit en duurzaamheid in de kinderopvang.