All Kidz Nederland

Wij zijn Joyce en Kitty, 2 enthousiaste vrouwen die het werken met en voor kinderen als een passie ervaren. Het leveren van uitstekende kwaliteit is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Dit vind je o.a. terug in het feit dat we jaar na jaar positief beoordeeld zijn door de GGD zonder tekortkomingen die achteraf moeten worden hersteld.

Voordat wij startten met ons gastouderbureau had Joyce al ruim 10 jaar ervaring in de kinderopvangbranche en had Kitty een aantal jaren gewerkt als manager van ondersteunende processen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Beiden waren wij in 2010 toe aan een nieuwe uitdaging en al snel bleek dat we dezelfde interesse hadden, nl. de start van een landelijk opererend gastouderbureau.
Na uitgebreid marktonderzoek hebben we kunnen, of beter gezegd moeten, constateren dat er nog heel veel winst in de wereld van de gastouderopvang te behalen viel. Vooral in de prijs-kwaliteitsverhouding.

Gastouderopvang betekent voor ons dat jij als ouder het gevoel hebt dat je je kind met een gerust hart kunt achterlaten bij de gastouder en dat je kind zich veilig en geborgen voelt en een leuke en leerzame tijd bij de gastouder ervaart.

Wij hechten veel belang aan de 4 pedagogische basisdoelen (het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties en het overbrengen van normen en waarden) waarnaar in de wet Kinderopvang wordt verwezen en die een kind ‘steun geven’ die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Wij zijn trots dat wij uitstekende kwaliteit bieden tegen een zeer aantrekkelijk tarief van
€ 37,50 per maand per gezin (ongeacht het aantal kinderen en opvanguren).

Wij verwelkomen óók jou heel graag als gast- of vraagouder.

Hartelijke groet,
Joyce Cameron en Kitty Martens

Lees hier het artikel in Almere Deze Week