Gastouderbureau All Kidz Nederland is aangesloten bij de  Geschillencommissie Kinderopvang waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.
Alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus zijn volgens de wet kinderopvang en peuterspeelzalen verplicht vanaf 1 januari 2016 geregistreerd te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Contactgegevens:

De  Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl 
Tel.: 070-3105310
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur