GGD inspectierapport

Print Friendly, PDF & Email

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit en beoordeelt zij of de gastouderopvang
aan de gestelde eisen voldoet.

De bevindingen van het inspectiebezoek staan in een inspectierapport. Het doel van dit rapport is:

  1. Een oordeel geven over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
  2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre het gastouderbureau aan de kwaliteitseisen voldoet en een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen.
  3. De (toekomstige) ouders informeren over de mate waarin het gastouderbureau aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector voldoet.